Cung cấp máy bơm chữa cháy Diesel cho kho K63 Bộ tư lệnh hóa học
Máy bơm cứu hỏa chất lượng