Bình chữa cháy
Máy bơm cứu hỏa chất lượng


Bình chữa cháy

Bình chữa cháy

Bình chữa cháy được phân loại để sử dụng phù hợp đối với loại đám cháy và được các phòng thử nghiệm xác định về hiệu quả chữa cháy tương đối. Điều đó dựa trên cơ sở phân loại đám cháy và khả năng chữa cháy được xác định bằng phép thử dập lửa .

Phân loại đám cháy như sau :

– Loại A: Đám cháy của vật liệu rắn, thường là chất hữu cơ, trong đó sự cháy thường diễn ra cùng với sự tạo than hồng.

– Loại B: Đám cháy của các chất lỏng hoặc chất rắn hóa lỏng được.

– Loại C: Đám cháy của các chất khí.

– Loại D: Đám cháy của kim loại

Việc phân loại và hệ thống công suất được viện dẫn trong tiêu chuẩn này được mô tả trong TCVN 7026:2002 và TCVN 7027:2002

Bình cứu hỏa được sử dụng tuân theo TCVN 7026:2002 và TCVN 7027:2002.

Việc nhận dàng và tổ chức chứng nhận, phân loại bình cứu hỏa và công suất, tiêu chuẩn đặc tính mà bình đạt được phải ghi nhãn một cách rõ ràng trên từng bình.

Yêu cầu chung đối với bình chữa cháy :

 • Phải được bảo quản trong điều kiện nạp đầy và sử dụng được và phải được để liên tục ở đúng nơi quy định trong suốt thời gian chưa sử dụng.
 • Được đặt ở nơi dễ thấy, dễ tiếp cận và dễ lấy ngay lập tức khi có cháy. Tốt nhất chúng được để ở trên đường đi, kể cả trên lối ra vào.
 •  Hộp để bình dùng chữa cháy không được khóa.

Lưu ý: Ở những nơi mà bình cứu hỏa là đối tượng dễ bị phá hoại, có thể sử dụng các hộp đựng được khóa, miễn là có cách vào được phòng ngay lập tức.

 • Bình cứu hỏa không được bị che khuất hoặc không nhìn rõ.

Lưu ý: Trong các phòng lớn và ở các vị trí nhất định, khi không được phép có các chướng ngại (cản trở) nhìn thấy được, phải có các cách để chỉ dẫn rõ nơi đặt bình cứu hỏa chữa cháy.

 • Phải được đặt trên giá móc hoặc công xon hoặc đặt trong hộp trừ xe đẩy chữa cháy.
 • Được bố trí trong điều kiện dễ bị di chuyển thì phải được đặt vào trong các giá được thiết kế chuyên dụng.
 • Được bố trí trong điều kiện dễ bị hư hỏng do va đập cơ học thì phải được bảo vệ chống va đập
 • Bình có khối lượng cả bì không lớn hơn 18kg phải được bố trí sao cho đỉnh của bình không cao hơn mặt sàn quá 1,5m. Bình có khối lượng cả bì lớn hơn 18kg (trừ loại xe đẩy chữa cháy) phải được bố trí sao cho đỉnh của bình không cao hơn mặt sàn quá 1,0m. Khe hở giữa đáy bình được treo trên giá hoặc công xon và mặt sàn không được nhỏ hơn 3cm.
 • Khi các bản hướng dẫn sử dụng được treo hoặc để ở vị trí dành riêng, các bản hướng dẫn này phải đối diện hoặc hướng nhiều nhất vào hướng đi qua lại.
 • Khi bình cứu hỏa được bố trí trong hộp kín mà các hộp này ở ngoài trời hoặc chịu nhiệt độ cao, các hộp này phải có lỗ thông gió.
 • Không được đặt ở vùng có nhiệt độ nằm ngoài giới hạn nhiệt độ ghi trên bình, hoặc đặt ở nơi có nhiệt độ cao tỏa ra từ các nguồn nhiệt.
 • Đơn vị đo trong tiêu chuẩn này phù hợp với hệ đơn vị SI. Một số đơn vị đo (ví dụ cm, bar và lít) nằm ngoài nhưng có thể nhận biết bằng hệ SI, có thể xuất hiện vì chúng thường được sử dụng trong phòng cháy. Xem ISO 1000.

THANH DAT Co.,Ltd phân phối máy bơm chữa cháy, bơm cứu hỏa, các thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp với giá cạnh tranh nhất trên thị trường

 
 • Share this post:
 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.