Các biện pháp phòng chống cháy nổ
Máy bơm cứu hỏa chất lượng


Các biện pháp phòng chống cháy nổ

Các biện pháp phòng chống cháy nổ

Cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và của. Nổ thường có tính cơ học và tạo ra môi trường áp lực lớn làm phá huỷ nhiều thiết bị, công trình, … xung quanh. Cháy nổ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội. Vì vậy cần phải có biện pháp phòng chống cháy, nổ một cách hữu hiệu. Các biện pháp phòng chống cháy nổ :

Các biện pháp phòng chống cháy nổ – Biện pháp hành chính, pháp lý.

+ Điều 1 Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy 4.10-1961 đã quy định rõ: “Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của mỗi công dân” và “ trong các cơ quan xí nghiệp, kho tàng, công trường, nông trường, việc PCCC là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ viên chức và trước hết là trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị ấy”.

+ Ngày 31/5/1991 Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng chính phủ) đã ra chỉ thị về tăng cường công tác PCCC. Điều 192, 194 của Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN quy định trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi vi phạm chế độ, quy định về PCCC.

Các biện pháp phòng chống cháy nổ – Biện pháp kỹ thuật.

-Nguyên lý phòng , chống cháy, nổ.

+  Nguyên lý phòng cháy, nổ là tách rời ba yếu tố: chất cháy, chất ôxy hoá và mồi bắt lửa, thì cháy nổ không thể xảy ra được.

+  Nguyên lý chống cháy, nổ là hạ thấp tốc độ cháy của vật liệu đang cháy đến mức tối thiểu và phân tán nhanh nhiệt lượng của đám cháy ra ngoài.

Các biện pháp phòng chống cháy nổ, để thực hiện hai nguyên lý này trong thực tế có thể sử dụng các giải pháp khác nhau:

– Trang bị phương tiện PCCC (bình bọt AB, Bình , bột khô như cát, nước, …).

– Huấn luyện sử dụng các phương tiện PCCC, các phương án PCCC.

–  Cơ khí và tự động hoá quá trình sản xuất có tính nguy hiểm về cháy, nổ.

–   Hạn chế khối lượng của chất cháy (hoặc chất ôxy hoá) đến mức tối thiểu cho phép về phương diện kỹ thuật.

–  Các biện pháp phòng chống cháy nổ , Tạo vành đai phòng chống cháy. Ngăn cách sự tiếp xúc của chất cháy và chất ôxy hoá khi chúng chưa tham gia vào quá trình sản xuất. Các kho chứa phải riêng biệt và cách xa các nơi phát nhiệt. Xung quanh các bể chứa, kho chứa có tường ngăn cách bằng vật liệu không cháy.

– Cách ly hoặc đặt các thiết bị hay công đoạn dễ cháy nổ ra xa các thiết bị khác và những nơi thoáng gió hay đặt hẳn ngoài trời.

–  Loại trừ mọi khả năng phát sinh ra mồi lửa tại những chỗ sản xuất có liên quan đến các chất dễ chay nổ.

– Thiết bị phải đảm bảo kín, để hạn chế thoát hơi, khí cháy ra khu vực sản xuất.

– Dùng thêm các chất phụ gia trơ, các chất ức chế, các chất chống nổ để giảm tính cháy nổ của hỗn hợp cháy.

Trên đây là Các biện pháp phòng chống cháy nổ cơ bản, mỗi công dân lưu ý trang bị hco mình những kiến thức cơ bản để tránh được những thiệt hai không lường trước.

THANH DAT CO.,Ltd phân phối máy bơm chữa cháy, các thiết bị pccc chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu Việt Nam !

Các biện pháp phòng chống cháy nổ

 
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.