Phòng cháy chữa cháy tại nhà trọ sinh viên
Máy bơm cứu hỏa chất lượng


Công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các nhà trọ sinh viên vốn ít được chú trọng trong thời gian qua bởi rất nhiều lý do mặc dù mối nguy hiểm cháy, nổ tại đây luôn tồn tại và có thể gây thiệt hại về người bất cứ lúc nào.

Phong chay chua chay tai nha tro sinh vien
Dưới đây là một số biện pháp để thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy cho các nhà trọ sinh viên:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC cho các chủ nhà trọ, sinh viên bằng cách:
Liên hệ chặt chẽ với các trường Đại học, Cao đẳng để lồng ghép nội dung tuyên truyền,phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy vào các buổi sinh hoạt tập thể của sinh viên hoặc tổ chức những buổi tuyên truyền riêng về công tác phòng cháy chữa cháy.
Yêu cầu các chủ nhà trọ, cũng như sinh viên thuê trọ tham gia các buổi tuyên truyền, tập huấn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư nơi sinh sống.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của họ đối với công tác phòng cháy chữa cháy bằng việc yêu cầu các chủ nhà trọ phải thực hiện cam kết với cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bằng văn bản về việc đảm bảo an toàn phòng cháy cũng như các điều kiện cần thiết để chữa cháy khi có cháy xảy ra.
Ba là, cán bộ quản lý địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các nhà trọ sinh viên, thực hiện kiểm tra theo các chuyên đề hoặc kiểm tra đột xuất. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như lực lượng cảnh sát quản lý hành chính, cảnh sát trật tự các cấp để kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, không chấp hành các kiến nghị, yêu cầu của cán bộ phụ trách địa bàn, các nhà trọ có nguy cơ cháy, nổ cao gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Bốn là, cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyềnban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với nhóm đối tượng này.

 
  • Share this post:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
Hãy để lại ý kiến đóng góp của bạn cho từng sản phẩm của máy bơm nước nhé.